لیست سفارشات
pos

{{state.working_hour_msg}}

لیست سفارشات
pos

سبد خرید شما خالی است

لیست سفارشات
R
تصویر
عنوان
شرح
تعداد
قیمت
{{$index + 1}}
{{item.subject}}

{{item.subject}}

{{translate('color') + ': ' + item.selectedColor.name}}

{{translate('size') + ': ' + item.selectedSize.name}}

{{item.count}}
{{item.cost_dis | price}}
ثبت مشخصات
قابل پرداخت :
{{state.orderListModal.total | price}} {{state.orderListModal.currency | getCurrency}}
  • {{item[state.orderListModal.dropdown[input.model].item_subject]}}

{{state.orderListModal.form.validationMsg[input.id]}}

{{state.orderListModal.form.note[input.id]}}

پرداخت از طریق pos
قابل پرداخت :
{{state.orderListModal.total | price}}   {{state.orderListModal.currency | getCurrency}}
pos

لطفا از طریق دستگاه کارتخوان مبلغ سفارش را پرداخت نموده و پس از پرداخت دکمه تکمیل سفارش را بزنید.

{{state.addCard.selected.subject}}

تعداد باقی مانده : {{translate_array('n_number','common',' ',[state.addCard.selected.remaining])}}
رنگهای موجود
{{color.name}}
سایزهای موجود
{{size.name}}
میزان پخت
{{color.name}}
نوع
{{size.name}}
{{state.addCard.selected.cost_dis | price}}   {{state.addCard.selected.unit | getCurrency}}
{{state.addCard.selected.cost | price}}   {{state.addCard.selected.unit | getCurrency}}
{{state.addCard.counter}}

{{text}}